கல்லூரி மாணவர்கள் தேர்வு

சர்வதேச விண்கற்கள் கண்டறிதல் ஆய்வுக்கு கோவை கல்லூரி மாணவர்கள் தேர்வு..!!

கோவை: சர்வதேச விண்கற்கள் கண்டறிதல் ஆய்விற்கு கோவை எஸ்.என்.எம்.வி.கல்லூரி இயற்பியல் துறை மாணவிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு…