கல்லூரி வகுப்புகள்

கல்லூரி முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் எப்போது? அமைச்சர் கே.பி அன்பழகன் தகவல்!!

கல்லூரி முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு மாணவர்களுக்கு கல்லூரி திறப்பு எப்போது என அமைச்சர் கே.பி அன்பழகன் முக்கிய தகவலை கூறியுள்ளார்….