கல்வீச்சு சம்பவங்கள்

2020’ஆம் ஆண்டில் ஜம்மு காஷ்மீரில் 80 சதவீதத்திற்கும் மேல் குறைந்த கல்வீச்சு சம்பவங்கள்..! மத்திய அரசு தகவல்..!

ஜம்மு காஷ்மீரில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை மேம்பட்டு வருவதால் வன்முறை சம்பவங்கள் குறைந்து வருவதுடன், அபிவிருத்தி பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக உள்துறை…