கல் குவாரி விபத்து

குவாரிகள் வெடிவைக்கும் நடைமுறைகள் : கண்காணிக்கக் கோரும் வைகோ!!

சென்னை: குவாரிகளில் வெடி வைக்கும் நடைமுறைகள் குறித்த கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாகப் பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பதை, தமிழக அரசு தீவிரமாகக் கண்காணிக்குமாறு மதிமுக…