காங்கிரஸ் தலைவராக நீட்டிப்பு

அது போன வாரம்.. இது இந்த வாரம் : ராஜினாமா கடிதத்தை திரும்ப பெற்ற நவ்ஜோத்சிங் சித்து!!

பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக நவ்ஜோத்சிங் சித்து நீடிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரிக்கெட் வீரராக இருந்த நவ்ஜோத் சிங் சித்து…