காங்கேயம் காளை

கம்பீரமான காங்கேயம் காளை அழியும் அபாயம்.! மாமிசத்திற்கு விலை போகும் மாடுகள்.!!

திருப்பூர் : கம்பீரத்தின் அடையாளமான காங்கேயம் காளைகளை பாதுகாக்க வேண்டியும் மாமிசத்திற்க்கு மாடுகளை அண்டை மாநிலத்திற்கு செல்வதை தடுக்க சந்தைகள் நடைபெற…