காதல் திருமணம் செய்த இளம்ஜோடி பாதுகாப்பு கோரி காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம்

காதல் திருமணம் செய்த இளம்ஜோடி பாதுகாப்பு கோரி காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம்…!

தருமபுரி: தருமபுரியில் காதல் திருமணம் செய்த இளம்ஜோடி பாதுகாப்பு கோரி காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம் அடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தருமபுரி…