கான்கிரீட் சாலை

மின்சார வாகனங்கள் சார்ஜ் செய்யக்கூடிய கான்கிரீட் சாலை?! புதிய சாதனைப் படைக்க தயாராகும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்

எதிர்காலம் என்பது மின்சார வாகனங்கள் என்றாகிவிட்டது. ஆனால், மிகப்பெரிய சவால் மின்சார வாகனங்களை சார்ஜ் செய்வது தான். இதற்கு என்ன…