கான்டினென்டல் GT 650

ராயல் என்ஃபீல்ட் இன்டர்செப்டர் INT 650, கான்டினென்டல் GT 650 பைக்குகளின் விலைகள் உயர்வு

ராயல் என்ஃபீல்ட் இந்திய சந்தையில் சில பைக் மாடல்களின் விலைகளைத் திருத்தியுள்ளது. சமீபத்திய விலை உயர்வு நிறுவனத்தின் முதன்மை மாடல்களான…

ராயல் என்ஃபீல்ட் இன்டர்செப்டர் 650, கான்டினென்டல் GT 650 பைக்குகளின் விலைகள் உயர்வு

ராயல் என்ஃபீல்டின் முதன்மை மோட்டார் சைக்கிள்கள் ஆன இன்டர்செப்டர் INT 650 மற்றும் கான்டினென்டல் GT 650 ஆகியவை விலை…