காபி குடிக்கும் பழக்கம்

அடிக்கடி காபி குடிக்கும் பழக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு… அப்போ இந்த பதிவு உங்களுக்கு தான்!!!

தினமும் காலையில் காபியோடு எழும்புவதை  பெரும்பாலான மக்கள் விரும்புகிறார்கள். உண்மையில், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இத்தாலிய பிராண்டான லாவாஸா இந்திய…