காப்பகத்தில் சட்டவிரோதமாக குழந்தை விற்ற விவகாரம்

காப்பகத்தில் சட்டவிரோதமாக குழந்தை விற்ற விவகாரம்: ஆய்வு செய்து அறிக்கை தர சமூக நலத்துறை அமைச்சர் உத்தரவு..!!

மதுரை: மதுரை தனியார் காப்பகத்தில் சட்டவிரோதமாக குழந்தை விற்ற விவகாரம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை தர உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. மாவட்ட…