காரில் கட்சி கொடிகள்

வாகனங்களில் இனி தலைவர்களின் படங்கள் ஒட்ட முடியாது.. நம்பர் பிளேட்டுகளுக்கும் கட்டுப்பாடு : உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை!!

வாகனங்களில் தலைவர்களின் படங்களை நீக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. வாகனங்களில் வெளிப்புறம் தெரியும்படி ஒட்டப்பட்டுள்ள…