காற்றில் பறந்த விதி

திமுக பிரமுகரின் இல்லத் திருமண விழா : தடையை மீறி வைத்த “பேனர்கள்“!!

காஞ்சிபுரம் : உயர்நீதிமன்ற தடையையும் மீறி திமுக பிரமுகரை பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் திமுக உறுப்பினர்…