காளான் சாப்பிட வேண்டும்

தினமும் ஏன் காளான் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்கான ஆறு முத்தான காரணங்கள்!!!

வெள்ளை உணவுகள் பெரும்பாலும் ஊட்டச்சத்து இல்லாதவை என்று கருதப்பட்டாலும், காளான்கள் ஒரு விதிவிலக்கு ஆகும். அவை செலினியம், பொட்டாசியம், தாமிரம்,…