கிராஃப்டன்

இந்தியர்களை முட்டாளாக்கியதா கிராஃப்டன் நிறுவனம்? IGN India வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல் | Battlegrounds Mobile India

PUBG கேமின் மறுபெயரிடப்பட்ட பதிப்பான Battlegrounds Mobile India கடந்த வாரம் Early Access பதிப்பாக சில பயனர்களுக்கு வெளியானது….