கிராவ்டன் மோட்டார்ஸ்

ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 100 கி.மீ போகலாம்! அறிமுகமானது Gravton Quanta எலக்ட்ரிக் பைக்

ஹைதராபாத்தை தளமாகக் கொண்ட ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனமான கிராவ்டன் மோட்டார்ஸ் தனது முதல் மின்சார வாகனத்தை இந்தியாவில் குவாண்டா என்ற பெயரில்…