கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து

‘ஏழைகளுக்கு உதவி செய்து இறைவன் மீதான அன்பை வெளிப்படுத்துவோம்’: போப் ஆண்டவரின் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து..!!

ரோம்: ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதன் மூலம் இறைவன் மீதான அன்பை வெளிப்படுத்துவோம் என்று போப் ஆண்டவர் பிரான்சிஸ் தெரிவித்துள்ளார். உலகம்…