குடிநீர் நிலையத்தை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியர்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையத்தை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியர்

விருதுநகர்: விருதுநகரில் ராம் கோசிமிண்ட் தொழிற்சாலையின் சார்பாக ரூ.9 லட்சத்தி 57 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் 2 சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையத்தை…