குடியரசு தின வாழ்த்து

இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் குடியரசு தினத்தில் இப்படி ஒரு ஒற்றுமையா..? வாழ்த்துக் கூறிய ஸ்காட் மோரிசன்..!

ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் குடியரசு தினத்தன்று இந்தியாவுக்கும், இந்தியப் பிரதமர் மோடிக்கும் தனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொண்டார். மேலும்…