குடி போதையில் சொகுசு காரை ஓட்டி தடுப்பில் மோதி விபத்து