குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சி

‘இந்தியாவுக்கு வெள்ளி பதக்கம் வாங்கி கொடுத்தது பெருமையாக உள்ளது‘ : மாரியப்பனின் தாய் நெகிழ்ச்சி!!

சேலம் : பாராலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று கொடுத்தது இந்தியாவிற்கு பெருமையாக உள்ளதாக மாரியப்பன் குடும்பத்தினர்,கிராமத்தினர் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். டோக்கியோவில் நடைபெற்று…