குட்டி பப்பி

என் கிட்ட மோதாதே..! பெரிய நாயை விரட்டி அடிக்கும் குட்டி பப்பி

தனது தட்டில் இருக்கும் பிஸ்கட்டை எடுக்க வரும் பெரிய நாய் ஒன்றை, அளவில் மிகச்சிறியதாக இருக்கும் குட்டி பப்பி ஒன்று…