குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா

ராணிக்கு மகுடம் சேர்த்த மலர் : 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பூக்கும் குறிஞ்சி சீசன் ஆரம்பம்!!

நீலகிரி : குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் மினியேச்சர் குறிஞ்சி மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில்…