குரோம்புக்

HP chromebook | கல்வி பதிப்பு மாடல்களின் கீழ் 5 புதிய குரோம்புக் மடிக்கணினிகள் அறிமுகம்

HP தனது கல்வி பதிப்பு தொடர் மடிக்கணினிகளின் கீழ் மாணவர்களுக்காக 5 புதிய Chromebook களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த Chromebook…