குறைந்த அளவில் இயக்கம்

“பவர் இழந்த நிவர்“ : சென்னையில் மாநகர பேருந்துகள் குறைந்தளவில் இயக்கம்!!

சென்னை : நிவர் புயல் வலுவிழந்து கரையை கடந்த நிலையில், மழை பெய்து வருவதால் சென்னை மாநகரில் குறைந்த அளவு…