குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற சுயேட்சை வேட்பாளர்

குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற சுயேட்சை வேட்பாளர்… வெற்றி பெற்றதாக திமுக வேட்பாளருக்கு சான்றிதழ் : மதுரையில் பரபரப்பு!!

மதுரை : டி.கல்லுப்பட்டியில் குலுக்கல் முறையில் சுயேட்சை வேட்பாளர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், திமுக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றதாக சான்றிதழ்…