குழந்தை உடல் ஒப்படைப்பு

மருத்துவமனையில் பிறந்து மயானத்தில் உயிர் பிழைத்த குழந்தை : மீண்டும் மருத்துவமனையில் உயிர் பிரிந்தது!!

தேனி : தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் குறை பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தை இறந்ததாக சான்றழிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிருடன்…