கூகிள் டூடுல்

COVID-19 டிராக்கராக மாறிய கூகிள் டூடுல்…. அப்படி என்ன தான் சொல்ல நினைக்குது இது???

இன்றைய கூகிள் டூடுல் என்பது COVID -19 வைரஸுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றியதாக மாறி உள்ளது….