கூடுதல் தளர்வுகள்

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு கேரளாவில் நாளை முதல் கூடுதல் தளர்வுகள் : முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!

கேரளா : பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு கேரளாவில் நாளை முதல் 3 நாட்கள் கூடுதல் தளர்வுகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது,. நாடு…