கூடுதல் நீதிபதிகள் நியமனம்

உச்சநீதிமன்றத்திற்கு 3 பெண் நீதிபதிகள் உள்பட 9 நீதிபதிகளை நியமிக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்

டெல்லி : 3 பெண் நீதிபதிகள் உள்பட உச்சநீதிமன்றத்தில் 9 புதிய நீதிபதிகளை நியமிக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது….