கொள்ளியில் சிக்கன் சமைத்த சைக்கோ மகன்

போதையில் அம்மா கொலை; கொள்ளியில் சிக்கன் சமைத்த சைக்கோ மகன்

குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையான மகன், தனது தாயை போதையில் கொலை செய்து, அவரது சடலத்தை எரியூட்டி, அதிலேயே சிக்கன் சமைத்த சம்பவம்…