கேரளாவில் தொடக்கம்

தமிழகத்தில் விரைவில் ரூ.20க்கு மூலிகை பெட்ரோல்! முதலில் கேரளாவில் தொடக்கம்!!

மதுரை : தமிழகத்தில் 20 ரூபாய்க்கு மூலிகை பெட்ரோல் வழங்க முடியும் என கேரளாவில் மூலிகை பெட்ரோல் உற்பத்தியை 10ஆம்…