கேரள உயர்கல்வி அமைச்சர் ஜலீல்

அடுத்து சுங்கத்துறை கையில் சிக்கும் கேரள உயர்கல்வி அமைச்சர் ஜலீல்..! கேரள தங்கக் கடத்தல் வழக்கில் புதிய திருப்பம்..!

தங்கக் கடத்தல் மற்றும் மத நூல்கள் விநியோகம் தொடர்பாக என்ஐஏ கே.டி.ஜலீலை விசாரித்த ஒரு நாள் கழித்து, சுங்கத்துறை அமைச்சர்…