கேரள மடாதிபதி

அரசியலமைப்பை கட்டிக்காக்க போராடிய கேரள மடாதிபதி மரணம்..!

அரசியலமைப்பைப் பாதுகாப்பதற்காக உறுதியாக நின்ற கேரளாவைச் சேர்ந்த கேசவானந்த பாரதி ஸ்ரீபடகல்வரு காலமானார். 1973’ஆம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சொத்துரிமை வழக்கு தாக்கல் செய்து அரசியலமைப்பின்…