கொச்சி கடற்படை தளம்

இந்தியா தயாரிக்கும் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அடுத்த ஆண்டு அர்ப்பணிப்பு : அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்

இந்தியா தயாரித்துள்ள முதல் விமானந்தாங்கி போர்க்கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த், அடுத்த ஆண்டு நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் என்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்…