கோதுமை ரவை பாயாசம்

கோதுமை ரவை பாயாசம்… இத ஒரு முறை செய்தால் பிறகு அடிக்கடி செய்து சாப்பிடுவீங்க!!!

மாலை நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கும் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் ஏதாவது செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணினால் கண்டிப்பாக இந்த கோதுமை…