கோப்ரா படையணி

சிஆர்பிஎஃப் வரலாற்றில் முதல் முறை..! கோப்ரா படையணியில் 34 பெண் கமாண்டோக்கள் இணைப்பு..!

மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை (சிஆர்பிஎஃப்) வரலாற்றில் முதல் முறையாக 34 பெண் கமாண்டோக்களை அதன் சிறப்பு போர்ப்படை கமாண்டோ பிரிவான கோப்ராவில்…