கோவில் காளை இறந்தது

‘எப்படி என்ன விட்டு போகலாம்‘ : கண்கலங்க வைத்த காளையின் பாசப்போராட்டம்!

திண்டுக்கல் : நத்தம் அருகே கோவில் காளை இறந்ததால் மற்றொரு காளை பாசபோராட்டத்தில் கதறி அழுத சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. திண்டுக்கல்…