கோவைக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய சென்னை சில்க்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ குமரன் தங்கமாளிகை

ஆம்புலன்ஸ்கள் இன்றி அவதிப்படும் கொரோனா நோயாளிகள்: கோவைக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய தி சென்னை சில்க்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ குமரன் தங்கமாளிகை

கோவை: கோவையில் நோயாளியை அழைத்து செல்ல தி சென்னை சில்க்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ குமரன் தங்கமாளிகை சார்பில் இரண்டு ஆம்புலன்ஸ்கள்…