க‌லைய‌ர‌ங்க‌ம் ப‌குதியில் வருவாய் கோட்டாசிய‌ர் ஆய்வு

க‌லைய‌ர‌ங்க‌ம் ப‌குதியில் வருவாய் கோட்டாசிய‌ர் ஆய்வு

திண்டுக்க‌ல்: கொடைக்கான‌லில் க‌லைய‌ர‌ங்க‌ம் ப‌குதியில் வருவாய் கோட்டாசிய‌ர் முருகேச‌ன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். திண்டுக்க‌ல் மாவ‌ட்ட‌ம் கொடைக்கான‌லில் சுற்றுலா ப‌ய‌ணிக‌ள் அதிக‌ம்…