சங்கீதா விஜய்

புரட்சித்தலைவர் MGR-ஆக, விஜய், புரட்சித்தலைவி அம்மாவாக சங்கீதா…! மதுரை விஜய் ரசிகர்கள் ஒட்டிய போஸ்டர் !

பொதுவாகவே ரசிகர்கள் ஓட்டும் போஸ்டர்களால் சிலநேரம் நடிகர்களை வியப்படையச் செய்யும். சில சமயம் நம்மளையே கோமாளி ஆக்கி ஊரே சந்தி…