சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர்.பி.ராஜா

தேவையற்ற பொருள்கள் திமுகவை விட்டு வெளியில் செல்வது எங்களுக்கு நல்லதுதான்: சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர்.பி.ராஜா பேட்டி…

திருவாரூர்: திமுகவிலிருந்து விபி துரைசாமி, குகா செல்வம் வெளியேறியதால் அவர்களுக்குத்தான் இழப்பு என்றும், தேவையற்ற பொருள்கள் திமுகவை விட்டு வெளியில்…