சட்ட அங்கீகாரம்

குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களை குறைக்க 6 வகைகள் உண்டு : தமிழக அரசுக்கு மருத்துவர் ராமராஜ் யோசனை!!

மதுரை : 6 வகையான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழுவிற்கு சட்ட அங்கீகாரம் வழங்கினால் குழந்தைகளுக்கு எதிராக பாலியல் உள்ளிட்ட குற்றங்கள்…