சட்ட ஆலோசனை மையம் நூதன ஆஃபர்

காதலர் தினத்தில் இலவச விவாகரத்து; சட்ட ஆலோசனை மையம் நூதன ஆஃபர்

காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு இலவசமாக விவாகரத்து பெற்று தரப்படும் என சட்ட ஆலோசனை மையம் நூதன ஆஃபர் ஒன்றை அறிவித்துள்ளது….