சமூக ஊடக கணக்குகள் ஆராய முடிவு

பாஸ்போர்ட் வழங்குவதற்கு முன் சமூக ஊடக நடத்தைகள் ஆராயப்படும்: உத்தரகண்டில் புதிய நடைமுறை..!!

டேராடூன்: பாஸ்போர்ட் பெற விண்ணப்பிக்கும் நபர்களின் சமூக ஊடக செயல்பாடுகளை ஆராய்வதற்கு உத்தரகண்ட் மாநில காவல்துறை முடிவு செய்துள்ளது. வெளிநாடு…