சமேத காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில்

விருப்பம் நிறைவேற்றும் விசாலாட்சி தாயார் சமேத காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில்

சிவகாசி விருதுநகர் மாவட்டம் சிவன் காசியிலிருந்து வந்து தங்கிய இடம் என்பதால் சிவன் காசி என்று அழைக்கப்பட்ட இவ்வூர் சிவகாசி…