சமையலறை பேசின்

வசதிக்கு இல்லனாலும் அசதிக்கோ? புதியதாக கட்டப்பட்ட கழிவறையில் சிறுநீர் கழிக்க சமையலறை பேசின் : சர்ச்சைக்குபின் அகற்றம்!!

கரூர் : மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய கழிப்பறையில் சிறுநீர் கழிக்க பீங்கானுக்கு பதிலாக சமையலறையில் பயன்படுத்தும் சில்வர் சிங்க்…