சம்பளம் பிடித்தம்

ஊரடங்கின் போது போராட்டம்…! சத்துணவு ஊழியர்களின் ஒருநாள் சம்பளம் பிடித்தம்

சென்னை: சத்துணவு ஊழியர்களின் ஒரு நாள் சம்பளத்தை பிடிக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. சத்துணவு சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கு பணமாக வங்கியின்…