சர்க்கரை நோய்

சர்க்கரை குறைபாட்டுக்கும் கால் பராமரிப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

’பார்த்து நட’ என்ற வார்த்தையைச் சர்க்கரை குறைபாடு உள்ளவர்களைப் பார்த்து, அவர்களது நலம் விரும்பிகள் சொல்வது சகஜம். அதே நேரத்தில்,…

மறைந்து தாக்கும் எதிரி : “டயபடிக் நியூரோபதி” – தீர்வுகள்

சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள் இல்லாமல் இருந்தால், நரம்புகள் பாதிக்கப்படும். அது போன்ற பாதிப்புகளுக்கு, “டயபடிக் நியூரோபதி” என்ற பெயராகும். ரத்தத்தின்…