சர்ச்சைகளுக்கு முடிவு

இரவோடு இரவாக மீண்டும் ஈவெரா சாலை என பெயர் மாற்றம் : சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி!!

சென்னை : பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்த நிலையில் மீண்டும் ஈவெரா சாலைக்கு மீண்டும் அந்த பெயர் பலகையில் ஈவெரா பெரியார்…